Regulamin

2017-07-06

Regulamin pomocy podopiecznym Fundacji „Pomóż i Ty” przy dokonywaniu darowizn przez serwis internetowy dobroczynne.pl

 

Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych 
„Pomóż i Ty”
ul. Płocka 5A 
81-535 Gdynia

§ 1

Słownik

 1. Fundacja – oznacza Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” ul. Płocka 5A , 81-535 Gdynia
 2. Darczyńca – osoba wpłacająca darowizny na działalność Fundacji za pośrednictwem Serwisu
 3. Serwis – oznacza serwis „dobroczynne.pl”  prowadzony przez Fundację na stronie internetowej Fundacji pod adresem „dobroczynnne.pl”.
 4. Formularz – oznacza formularz internetowy, przy pomocy którego Darczyńca może zadeklarować dokonanie darowizny oraz wybrać odpowiadającą mu formę podziękowania ze strony  „dobroczynne.pl” . 
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 6. Podziękowanie – oznacza formę podziękowania w postaci cegiełek – pomocy szkolnych, karnetów bożonarodzeniowych, długopisów, breloczków itp.

§ 2

Celem Serwisu jest umożliwienie Darczyńcom wpłaty środków przeznaczonych na finansowanie działalności Fundacji i otrzymania w podziękowaniu cegiełek.  Wszystkie wpłaty dokonywane za pośrednictwem Serwisu będą przeznaczone w całości na działalność statutową Fundacji.

§ 3

Wszelkie wpłaty są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 kodeksu cywilnego.

§ 4

Cegiełki uwidocznione na stronie stanowią wyraz podziękowania przez Fundację za dokonane darowizny. Celem Serwisu nie jest wprowadzanie do obrotu towarów handlowych.   Wykorzystywanie Serwisu do celu sprzedaży jakichkolwiek towarów jest niedopuszczalne.

§ 5

Wpłaty darowizn za pomocą serwisu dobroczynne.pl można dokonywać w następujących formach:

 • Pobrania pocztowego przy dostawie cegiełek  za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej
 • Płatności online za pośrednictwem portalu „przelewy24.pl”
 • Płatności online za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

§ 6

W przypadku deklaracji złożonych za pośrednictwem strony „dobroczynne.pl”, Darczyńcy przesłany zostanie e-mail z deklaracją wpłaty. Jeśli deklaracja wpłaty nie zostanie zrealizowana w przeciągu 48h, kontaktujemy się z Darczyńcą. Jeżeli nie uda się uzyskać potwierdzenia, taka deklaracja może być anulowana. W takim przypadku nie będzie wysyłana przesyłka zawierająca podziękowanie.

§ 7

Osobisty odbiór podziękowań  możliwy jest w siedzibie Fundacji z Gdyni przy ul. ul. Płockiej 5A w godzinach urzędowania.

§ 8

Koszty przesłania podziękowań ponosi Darczyńca. Koszt wysyłki podany jest przy deklaracji wysokości darowizny w zależności od wybranej formy płatności. Wysłanie cegiełek w postaci pomocy naukowych, zamawianych za pośrednictwem szkół odbywa się na koszt Fundacji.

§ 9

Przesyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie całej kraju, jeżeli dokonywana jest poza granicami Polski korzystamy z usług UPS. W przypadku dostarczania przesyłki ZA POBRANIEM, paczka obciążona jest kosztami, które związane są taryfą danego przewoźnika.

§ 10

Każdy Darczyńca  ma prawo do otrzymania podziękowań w formie symbolicznej cegiełki, pomocy szkolnej, karnetu świątecznego czy innego gadżetu. Podziękowania nie mogą być wyrażane w formie jakichkolwiek towarów mających wartość handlową, ponieważ byłoby to sprzeczne z ideą darowizny. 

§ 11

Fundacja dołoży wszelkich starań, żeby wysłać przesyłkę z podziękowaniami w terminie 5 dni roboczych. 

§ 12

W chwili dostarczenia przesyłki należy zwrócić uwagę czy przesyłka nie została uszkodzona bądź też wcześniej otwarta. Sugeruje się by adresat przed podpisaniem listu przewozowego sprawdził zawartość w obecności osoby doręczającej. W przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości należy spisać  protokół, który będzie stanowił prawną podstawę do wszelkich roszczeń związanych z reklamacją.

§ 13

Każdy zwrot musi być uzgodniony z Fundacją „Pomóż i Ty” w przeciwnym wypadku przesyłka może nie zostać przyjęta.

§ 14

Wszelkie materiały oraz zdjęcia zawarte na stronach www.dobroczynne.pl  chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tych danych do jakichkolwiek celów jest zabronione.

§ 15

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Darczyńców są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim i mają charakter poufny. Informujemy, że dane osobowe pozyskiwane są oraz przetwarzane wyłącznie w celu przesłania podziękowań i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane. Zgodnie z w/w. ustawą darczyńca ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

§ 16

Osoby niepełnoletnie nie mogą wysyłać żadnych informacji, składać deklaracji na stronie  www.dobroczynne.pl bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 17

W przydatku jakichkolwiek zmian zasad działania Serwisu Fundacja  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia stosownych zmian w treści regulaminu.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 888 kc.

§ 19

Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacją wszelkich zasad w nim opisanych. 


 • Przekaż 1%

  Przekaż 1% podatku dla podopiecznych fundacji Podaruj Uśmiech

   

  Rozlicz na komputerze:

  PitScan2017Setup.exe

   

  Rozlicz w internecie:

   

  Pobierz druki PIT:

 • Darowizny

  Przekaż darowiznę na rzecz naszych podopiecznych

  Zrób przelew

  Płatności obsługują:

  Przelewy24dotpayPayPal

 • Wielkość tekstu

  A A A

 • Polecamy

Nr konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
0

Twój koszyk

Mała kwota - wielka sprawa. Zrób przelew.
10 zł
20 zł
50 zł
Inna kwota