1. Zadeklarowanie kwoty którą chca Państwo przekazać na pomoc dla Fundacji.
  2. Prosimy o wybranie interesującego Państwa karnetu i kliknięcie na „Dodaj do koszyka„. Karnet zostanie dodany do Państwa koszyka.
  3. Po dodaniu do koszyka, zostanie wyświetlona strona z zamówionymi przez Państwo karnetami. Jeśli chcą Państwo dodać jeszcze inne karnety, proszę kliknąć na „Kontynuuj” i wybrać interesujący Państwa karnet z listy podanej na stronie. karnety, które Państwo dodali do koszyka zostaną tam, dopóki nie ukończą Państwo zamówienia lub nie zostaną z niego usunięte.
  4. Prosimy o przejrzenie wszystkich cegiełek. Jeśli chcą Państwo usunąć jakieś cegiełki wystarczy kliknąć „usuń” ( ikona kosza ).
  5. Jeśli przejrzeli już Państwo cegiełki ze swojego koszyka i chcą je Państwo zamówić prosimy o kliknięcie na „Zamówienie„. W nim zawarte zostaną Państwa dane adresowe i wybór formy przekazania darowizny.

Dokument potwierdzający zamówienie

  1. Zamawiający nasze kartki stają się Państwo darczyńcami dokonującymi darowizny na rzecz naszych podopiecznych. Darczyńcom przesyłamy potwierdzenie darowizny. Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z 2000r poz. 654 z późniejszymi zmianami) darowizny przeznaczone na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 pkt.1 wyżej wskazanej ustawy- dokonanie darowizny na rzecz fundacji pozwala darczyńcy na odliczenie 10% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. Jednocześnie w myśl treści art. 26 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (urzędowy tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz.176 z późniejszymi zmianami), osoba fizyczna jako darczyńca dokonująca darowizny na rzecz fundacji może odliczyć 6% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.
  2. Sposób płatności – przelewem na rachunek bankowy Fundacji „Pomóż i Ty”: Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 w dniu złożenia zamówienia. Zamówienia będą realizowane po przesłaniu potwierdzenia przelewu – na nr fax. (058) 663 81 41 lub na e-mail: [email protected], poprzez system płatności przelewy24.pl lub dotpay.pl