Cel pomocy                       

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” kieruje do Państwa  Bartek.pnggorące podziękowania za dotychczasowe wsparcie w świątecznych akcjach charytatywnych. Dzięki zaangażowaniu w poprzednich akcjach mogliśmy pomóc naszym podopiecznym, m.in. Nikoli Nowak, Marcinowi Malinowskiemu, Dariuszowi Stachyra, Danielowi Czerniak. Ponownie licząc na Państwa gorące serce, zwracamy się o pomoc dla 18-letniego Bartka Chrzan, która od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe.

Dzięki ćwiczeniom i intensywnej rehabilitacji Bartek niweluje wzmożone napięcie mięśniowe. Specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny tj. rowerowózek ułatwi podróżowanie z najbliższymi i ukoi niepokój poprzez kontakt z naturą. Koszt takiego sprzętu to około 15 000 zł, dlatego od ofiarności i wrażliwości ludzi zależeć będzie ułatwienie Bartkowi rehabilitacji wspomagającej jego rozwój i otwarcie drzwi do zewnętrznego świata.

 

Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielenie wsparcia, wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji: BANK MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem rowerowózek dla Bartka.

 

Na pisemny wniosek Darczyńcy przesyłamy potwierdzenie wpłaty darowizny w postaci dyplomu dziękując za pomoc okazaną naszemu                   
podopiecznemu.

 

Serdecznie zapraszamy do przekazania darowizny poprzez złożenie deklaracji na dowolną ilość karnetów drogą mailową na adres                   
[email protected], faxem 58/663-81-41 lub za pośrednictwem tej strony internetowej.

(Specyfikacja techniczno-eksploatacyjna kartki świątecznej)

Do pobrania:

List przewodni akcji Dobroczynne Święta 2020                                                                                                                          Z poważaniem  
Wzory życzeń                                                                                                                                                                              Zarząd Fundacji „Pomóż i Ty”                 


          
            PODATKU DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI PODARUJ UŚMIECH - POMÓŻ NAM POMAGAĆ                  pobierz_1.png       rozlicz e_2.png        rozlicz e p_2.png