Cel pomocy

 

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” kieruje do Państwa gorące podziękowania za dotychczasowe wsparcie działalności Fundacji poprzez udział w świątecznych akcjach charytatywnych. Ponownie licząc na Państwa gorące serce, zwracamy się o pomoc 22-letniemu Dariuszowi Stachyrze, który od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Mimo troskliwej opieki bliskich, choroba pozbawiła Darka możliwości jakiegokolwiek kontaktu ze światem. Niewidzący i niemówiący chłopiec, doświadczony licznymi schorzeniami, od urodzenia porusza się na wózku inwalidzkim. Aktywny pionizator umożliwi wyćwiczenie mięśni kręgosłupa i utrzymanie prawidłowej postawy ciała, ułatwiając codzienną rehabilitację. Koszt takiego sprzętu to około 14 000 zł, dlatego od ofiarności i wrażliwości ludzi zależeć będzie ułatwienie Darkowi utrzymania pionowej postawy ciała.

 

Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielenie wsparcia, wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji: BANK MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem „Aktywny pionizator dla Dariusza Stachyry”.

 

Na pisemny wniosek Darczyńcy przesyłamy potwierdzenie wpłaty darowizny w postaci dyplomu dziękując za pomoc okazaną naszemu podopiecznemu.

 

Serdecznie zapraszamy do przekazania darowizny poprzez złożenie deklaracji na dowolną ilość karnetów drogą mailową na adres fundacja@pomozity.org, faxem 58/663-81-41 lub za pośrednictwem tej strony internetowej.

 

(Specyfikacja techniczno-eksploatacyjna kartki świątecznej)

 

Z poważaniem Zarząd Fundacji „Pomóż i Ty”

 

 

 

Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” uprzejmie dziękuje wszystkim Darczyńcom za pomoc finansową udzieloną naszemu Podopiecznemu 22-letniemu Dariuszowi Stachyrze w ramach tegorocznej akcji charytatywnej „DOBROCZYNNE ŚWIĘTA” . To dzięki Państwa pomocy, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego tj. aktywnego pionizatora, mogliśmy spełnić marzenie mamy Dariusza. Państwa ogromne wsparcie i życzliwość sprawiły, że ofiarowaliśmy mu jeden z najpiękniejszych prezentów gwiazdkowych umożliwiający wyćwiczenie mięśni kręgosłupa i utrzymanie prawidłowej postawy ciała, ułatwiając codzienną rehabilitację.

 

Z poważaniem
Zarząd Fundacji „Pomóż i Ty”

Do pobrania:

List przewodni akcji Dobroczynne Święta 2017

Wzory życzeń

 

 


Nr konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
0

Your Cart

Mała kwota - wielka sprawa. Zrób przelew.
10 zł
20 zł
50 zł
Inna kwota